Anasayfa / Deprem / EGE’DEKİ DEPREM İÇİN KİM NE DEDİ

EGE’DEKİ DEPREM İÇİN KİM NE DEDİ

EGE’DEKİ DEPREM İÇİN KİM NE DEDİ

Sayın kullanıcılarımız dün Karaburun açıklarında gerçekleşen deprem sonrası her zaman olduğu gibi herkes görevin üstlendi ve Açıklamaları yaptılar ! Türkiye’de her kurumdaki bir hastalık olan ben söyledim. Artık siz ne yaparsanız yapın bende sorumluluk yok durumunun bir tekrarı.

Hocalar deseniz ayrı telden çalıyorlar. Basın ise hocalar ne derse koşulsuz kabul ediyorlar. Çünkü bilinmeyen bir olgudan yani depremden bahsediyoruz. İtalya’da ise hocalara davalar açılıp içeriye atılıyor depremi bilemedikleri için. Yani kusura bakmasınlar ama hiç bir kurum Afet hazırlığı yapanlar dışında çalışmaktan bişeyler üretmekten aciz.

  1. Hiç bir deprem araştırmasından bir sonuç alamadınız neden alamadınız ?  Yeteri kadar çalışmadınız da ondan
  2. Türkiye’de Yetki kargaşası yaşıyorsunuz ! Yeni yönetmelikle de bu daha da artıcak.
  3. Türkiye’de hiç bir Hoca Ahmet Mete Işıkara Kadar olamadı ? Halkla bütünleşip ona birşey anlatamadı !
  4. Meslek odalarının halini zaten biliyorsunuz ! Hayatları muhalefette kalmak !
  5. Basınımız bilim danışmanlarını üniversitelerden değilde. Piyasadaki Mühendisler’den bulsalar Televizyonlarda daha gerçekci konuşulur bu işler
  6. Deprem çok yakın ! Özellikle Marmara Depremi Ülkemize bir felaket getirebilir ! Yarın herkes bu işe sahip çıkmassa yarınki depremde herkes yıkılacak.

İşte o açıklamalar

EGE’DEKİ DEPREM İLE İLGİLİ BASINIMIZ’DA ÇIKAN AÇIKLAMALAR !

Tam bir felaket ey hocalar Depremi bilmeye çalışmak ve bu çalışmaları yapmak yerine şurada şu kadar fay varmış burada bu fay varmış yırtılırsa göya hesaplanmış şu olacakmış. İnsanlar size güvenmek istiyor ! Bu nedenle oturun depremi bilebilecek araştırmalara yarın başlayın.

İnsanlarımız zaten bazı konularda ilgisiz sizde çıkıp şurada şöyle olacak burada böyle olacak 20 senede olacak 150 senede olacak dediğiniz zaman bu işler böyle olmuyor !

Bir de genelle giden bir bakış var. Depremler birbirini tetiklemezmiş. Sayın Hocalar bize levha tektoniğini dersini siz verdiniz. Levhalar Hareketli ama depremler birbirini tetiklemiyor ! Valla inanın bunu başka ülkede söylerseniz gülerler. Elimizde böyle veri yok diyeceksiniz hemen ya arkadaş veri mühendisi değilsiniz. Araştırma yapmalısınız. Hemde ciddi araştırma ! Öğrencileriniz sizi öcü gibi görüyor! Öğrencilerinizi eğitin eğitin ! Bu iş yarın İtalya’daki gibi başınıza patlayabilir.

Hadi italya’daki gibi olmasa bu halk sizi sokaklarda parçalayabilir ! Ben olsam sizin yerinizde sabah akşam oturup kafa patlatırım ! Sonra uyarmadın demeyin ! Diğer kurumlarda aynı şekilde ! O büyük Marmara Depremi olunca o kaosta bazı şeyleri kimse görmeyebilir. Söylemedi demeyin !

EGE’DEKİ DEPREM AFAD DEPREMLE İLGİLİ İLK RAPORUNU AÇIKLADI

12 Haziran 2017 tarihinde saat 15.28 de, Karaburun açıklarında (Karaburun`un yaklaşık 25 km kuzeyinde) büyüklüğü Mw.6.2 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği yaklaşık 10 km. olup koordinatları 38.85 K, 26.25D dır. Depremden hemen sonra büyüklükleri 4.0, 4.5, 4.9 ve 4.9 olan 4 adet orta büyüklükte artçı depremler meydana gelmiştir. Artçı şoklar devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası sismoloji istasyonlarının odak mekanizma çözümlerine göre, deprem KD-GB uzanımlı normal faylanma mekanizmasıyla ilişkili olduğu, deniz bölgeleri haritalanmadığı için ülkemiz diri fay haritası içinde yeralmadığı ve sığ nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Depremin özellikle gevşek alüviyal zeminlere sahip kıyı alanlarında 6-7 şiddetinde hissedildiği sahadan gelen ilk bilgilerden anlaşılmaktadır.  Bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında yoğun paniğe neden olan İzmir, Manisa, Balıkesir başta olmak üzere bütün kıyı Ege‘de hissedilen depremde, vatandaşlarımız varsa hasar gören yapılarından uzak durmaları ve binalarına girmeleri önem arz etmektedir.

EGE’DEKİ DEPREM JMO AÇIKLAMAYA BU AÇIKLAMALARI YAPTI !

Ege kıyı bölgesi ülkemizin önemli turizm alanı olması ile birlikte, jeolojik özelliklerinin getirdiği avantajlar nedeniyle (horst-graben yapısı) aynı zamanda tarımsal üretim açısından da önemli bir bölgemizdir. Nufus yoğunluğu açısından ise Marmara bölgesinden sonra ikinci sırada yeralmaktadır.

  1. Sahip olduğu jeolojik özellikleri nedeniyle kıyı Ege yerleşimlerinin önemli bölümünün yeraltısu seviyesi yüksek, gevşek nitelikli kıyı alüviyal düzlükleri üzerine oturduğu,
  2. Gevşek ve niteliksiz kıyı çökelleri üzerinde yer alan kentsel ve kırsal yerleşimlerin depremleri daha şiddetli hissettiği, bu özelliğin son depremin de 6-7 şiddetinde hissedilmesine neden olduğu, bu zemin birimlerinin ayrıca depremin ivmesinde büyütmeye neden olması nedeniyle binalarda hasara neden olabileceği,
  3. İvmesi büyük depremlerde kıyı alanlarındaki zeminin sıvılaşarak hasarlara yol açabileceği bilinmektedir.

Bütün bu jeolojik gerçekler; deprem hasarlarının en aza indirilmesi için, bina ve bina türü yapılar için zorunlu olan jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılmasının ve bunların büğünkü gibi denetimsiz bir şekilde değil; mutlaka meslek örgütleri, belediyeler ve yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin gerektiğini göstermektedir.

Bu kapsamda; yapı denetim kanununun değiştirilerek, jeolojik-jeoteknik etüt ve raporlarının da jeoloji mühendisleri eliyle denetimini kapsayacak şekilde bir yapı denetim sisteminin kurulmasını ve bugün bir çok belediyede jeoloji mühendisinin bulunmadığı dikkate alınarak, İmar Kanunu‘nun mutlaka bu eksiklikleri tamamalayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini karar verici idarelerin dikkatine sunuyor, son zamanlarda meydana gelen depremlerin bizleri hazırlıklı olmamız hususunda uyardığını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Depremsiz Günler

C. Ersin Evcin

Jeolojimuhendisleri.Net Yazarı

Kaynaklar : 

JMO http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9829&tipi=17&sube=0#.WT-2_miLTIU

Afad http://www.deprem.gov.tr/tr/depremdokumanlari/1534

 

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kariyer ilanı verdi. ...

Bir cevap yazın