Anasayfa / Endüstriyel Hammaddeler

Endüstriyel Hammaddeler

Endüstriyel Hammaddeler

Endüstriyel hammaddeler başlığının en önemli sorusu peki endüstriyel hammaddeler nelerdir ? Ne iş yararlar ? Ve neden bu maddelere endüstriyel hammaddeler denir ? Bu sorulara cevap verebilmek için endüstriyel hammadde nedir bilmek gerekir.

Terim olarak endüstriyel hammadde metalik olmayan, yeraltından çıkartıldığında fazla işleme tabi tutmaya gerek kalmadan değerlendirilebilen maddelerdir. En basit tanımı bu şekildedir.

Endüstriyel Hammadde Örnekleri

Peki bu hammaddeler için gereken mineraller nedir ? Bunlara verilen isimde endüstriyel minerallerdir. Yani ekonomik açıdan öneme sahip kayaç yapıcı minerallere verilen isimdir.

Endüstriyel Hammaddeler ve Türkiye

Endüstriyel hammaddeler Türkiye’de özel olarak önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Endüstriyel hammadde kaynakları oldukça fazladır. Özellikle Mermer, Bentonit, Bor, Kuars, Manyezit, Kaolen, Kalsit, Trona ve Barit gibi endüstriyel hammaddeler yönünde çok zengin yatakları barıdırır.

Ülkemizde endüstriyel hammadde üreten madenlerimiz oldukça çoktur. Alınan tüm mineraller hakkında detaylı çalışmaları MTA yürütmektedir. Seramik ve yapı malzemelerinde kullanılan endüstriyel hammaddeler Türkiye’de oldukça stratejik bir önemdedir. Yapılacak yeni araştırmalar ve keşiflerle ülkemizde bu maddelerin yakın gelecekte rezervinin artması beklenmektedir. Seramik ve Yapı Hammaddeleri araştırmalarında seramik, refrakter, cam ve yapı malzeme hammaddeleri aramalarına yönelik projeler gerçekleştirmektedir

Endüstri Mineralleri Araştırmalarında ise kimyasal tuzlar (potas, evaporitik oluşumlar-bor, sodyumsülfat, trona, kayatuzu vb. gibi), magmatik ve/veya metamorfik oluşumlar (nadir toprak elementleri, florit, titan…vb gibi), zeolit, asbest, barit vb. hammaddeleri aramalarına yönelik projeler gerçekleştirmektedir

Ülkemizdeki Endüstriyel Hammadde Rezervler ve Çalışmaları

Ülkemizde endüstriyel hammade rezervleri ile araştırma ve raporlar aşağıdaki hammaddenin üzerine tıklandığında görülebilir. Bu çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden alınmıştır. Linklerde problem görüyorsanız lütfen bize bildirmenizi rica ederiz.

 1. Alçı Taşı
 2. Kuvars
 3. Alunit
 4. Kuvarsit
 5. Andaluzit
 6. Kuvarskumu
 7. Asbest
 8. Kükürt
 9. Aşındırıcılar
 10. Lüle Taşı
 11. Arduvaz
 12. Manyezit
 13. Barit
 14. Mermer
 15. Bentonit
 16. Mika
 17. Bor
 18. Olivin
 19. Boya Toprakları
 20. Perlit
 21. Disten
 22. Profillit
 23. Diyatomit
 24. Pomza
 25. Döküm Kumu
 26. Refrakter Killer ve Şiferton
 27. Dolomit
 28. Seramik Killeri
 29. Feldspat
 30. Sodyum Sülfat
 31. Florit
 32. Sillimanit
 33. Fosfat
 34. Stronsiyum
 35. Genleşen Kil
 36. Talk
 37. Grafit
 38. Trona
 39. Granit
 40. Titanyum
 41. Kaya Tuz
 42. Tuğla Kiremit
 43. Kalsit
 44. Vermikülit
 45. Kaolen
 46. Wollastonit
 47. Kireç
 48. Yapı Taşları
 49. Kum – Çakıl
 50. Zirkon
 51. Mıcır
 52. Zeolit

Saygılarımızla

Jeolojimuhendisleri.NET Ekibi