Anasayfa / Etiket Arşivi: Dünya Jeoloji Kongresi

Etiket Arşivi: Dünya Jeoloji Kongresi

Beynelmilel 17’nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937

Beynelmilel 17’nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937 Beynelmilel 17 nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937’de Moskovada toplanmıştır. Kongreye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına M. T. A. genel direktörü Reşit Gencer’in riyaseti altmda, Reşit Gencer, Üniversite jeoloji profesörü Hâmit Pamir ve Eti Bank genel direktörü muavini Bedri Bekiroğlundan mürekkep bir heyet iştirak etmiştir. Kongrede  Sovyetlerden maada 50 muhtelif memleketin akademi, üniversite ve ...

Devamı »

Dünya Jeoloji Kongresine Ülkemizde Yapılması İçin Başvuru Yapıldı…

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences / IUGS), yerbilimleri konusundaki dünyadaki en önemli örgütlenmelerden biridir. 117 ülkenin Ulusal Komitelerinin katılımı ile oluşan IUGS kendi kendini yöneten bir sivil toplum örgütü özelliğine sahip olup 1961 de kurulmuştur. Kuruluş amaçlarının başında jeolojik araştırmaların uluslararası düzeyde koordinasyonu ve yerbilimleri ile diğer bilim dallarının işbirliğinin sağlanması gelmektedir. Amacını yakınlarda yeniden tanımlamış ...

Devamı »