Anasayfa / Haberler/Etkinlikler / Her Gün Bir Mineral – Apatit Nedir ?

Her Gün Bir Mineral – Apatit Nedir ?

Apatit Nedir ?

Yaygın olarak rastlanan bir fosfat mineralidir. Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar minerali olarak bulunur. Pegmatitlerde ve yüksek sıcaklık ürünü hidrotermal damarlarda bol miktarda oluşabilir. Sedimanter, bölgesel ve kontakt metamorfik kayalarda da rastlanabilir.

apatit-minerali

Apatit, biyolojik mikro çevre sistemleri tarafından üretilen ve kullanılan birkaç mineralden biridir. Apatit, Mohs ölçeğinde 5 için tanımlayıcı mineraldir. Hidroksiapatit, aynı zamanda hidroksilapatit olarak da bilinir, diş minesinin ve kemik mineralinin ana bileşenidir. OH gruplarının çoğunun bulunmadığı ve birçok karbonat ve asit fosfat ikamesini içeren nispeten nadir bir apatit biçimi, kemik malzemesinin büyük bir bileşenidir.
Maden, 1786 yılında Alman jeolog İbrahim Gottlob Werner tarafından apatit olarak adlandırıldı, ancak açıkladığı spesifik mineral, 1860 yılında Alman mineralojisti Karl Friedrich August Rammelsberg tarafından fluorapatit olarak yeniden sınıflandırıldı. Apatit, diğer mineraller için yanılgıya uğrayan bir madendir. Bu eğilim, aldatıcı veya yanıltıcı olması anlamına gelen, απατείν (apatein) kelimesinden türetilen mineralin ismine de yansır.

apatit-kristali

Fluorapatit (veya fluoroapatit), hidroksiapatitten ziyade asit atağına karşı daha dirençlidir; Su temini doğal olarak flor içeren toplulukların diş çürüğü oranlarının daha düşük olduğu 20. yüzyılın ortalarında keşfedildi. Floridize su, flutür iyonlarının dişlerinde apatitteki hidroksil grupları için değişim yapılmasına izin verir. Benzer şekilde, diş macunu tipik olarak bir flüorür anyonu kaynağı (örneğin, sodyum fluorür, sodyum monoflorofosfat) ihtiva eder. Çok fazla florür diş fluorozisi ve / veya iskelet fluorozu ile sonuçlanır.

apatit-ne-ise-yarar

Apatitin birincil kullanımı, gübre üretiminde – fosfor kaynağıdır. Bazen bir değerli taş olarak kullanılır. Yeşil ve mavi çeşitleri, ince bölünmüş formda mükemmel kaplama gücüne sahip pigmentlerdir.

Fosforik asit yapmak için apatitin sülfürik asit ile sindiriminde, herhangi bir fluorapatit içeriğinden bir yan ürün olarak hidrojen florür üretilir. Bu yan ürün hafif bir endüstriyel hidroflorik asit kaynağıdır.

Floro-kloro apatit artık kullanılmayan halofosfor floresan tüp fosfor sisteminin temelini oluşturmaktadır. Kalsiyum ve fosfor yerine manganez ve antimon konsantrasyonunun yüzde birinden az olan dopamin elementleri, florürü verir ve florin klor oranının ayarlanması, üretilen beyazın tonunu ayarlar. Bu sistem neredeyse tamamen Tri-Fosfor sistemi ile değiştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, apatitten türetilmiş gübreler, değerli bir fosfat kaynağı sağlayarak birçok tarımsal ürünün beslenmesini tamamlamak için kullanılır.

Apatitler aynı zamanda diğer fosfatlarla birlikte nükleer atıkların depolanması için önerilen bir ev sahibi materyaldir.

Kristal halinde hidroksiapatit, klorapatit ve bromapatit için ön değer olarak oluşumun standart entalpileri reaksiyon çözeltisi kalorimetresi ile belirlenmiştir. Kalsiyum apatit ailesinin muhtemel bir beşinci üyesinin, iyodoapatitin varlığı üzerine spekülasyonlar, enerjik düşüncelerden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

apatit-nasil-bir-mineral

Kristal altıgen kalsiyum apatitlerin, Ca10 (PO4) 6 (X) 2’nin (X = OH, F, Cl, Br) yapısal ve termodinamik özellikleri, bir all-atom Born-Huggins-Mayer potansiyeli kullanılarak bir moleküler dinamik tekniği ile araştırılmıştır . Modelin oda sıcaklığında ve atmosfer basıncındaki doğruluğu, kristal yapısal verilere karşı kontrol edildi ve maksimum sapmalar ca. Haloapatitlerde% 4, hidroksiapatit için% 8. Bu bileşiklerin izotermal sıkışabilirlik katsayısını tahmin etmek için 0.5-75 kbar aralığında yüksek basınçlı simülasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sıkıştırılmış katıların deformasyonu daima elastik olarak anizotropiktir, BrAp, HOAp ve ClAp tarafından görüntülenenlerden belirgin şekilde farklı bir davranış sergilemektedir. Yüksek basınçlı p-V verileri Parsafar-Mason denklemine% 1’den daha iyi bir doğruluk ile uyduruldu.

apatit

Monoklinik katı fazlar Ca10 (PO4) 6 (X) 2 (X = OH, Cl) ve erimiş hidroksiapatit bileşiği moleküler dinamiklerle

Apatit nadir olarak bir değerli taş olarak kullanılır. Temiz renkte şeffaf taşlar yüz yüze olmuştur ve chatoyant örnekleri cabochon kesiminde olmuştur. Chatoyant taşlar kedi gözü apatiti olarak bilinir, şeffaf yeşil taşlar kuşkonmaz taş olarak bilinirler ve mavi taşlar moroksit olarak adlandırılırlar. Rutil kristalleri apatit kristali halinde yetişirlerse, sağ ışıkta kesme taş bir kedi- Göz etkisi. Kuyum apatiti için başlıca kaynaklar Brezilya, Burma ve Meksika’dır. Diğer kaynaklar Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hindistan, Madagaskar, Mozambik, Norveç, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kariyer ilanı verdi. ...

Bir cevap yazın