Anasayfa / Genelgeler

Genelgeler

Genelgeler

Bu Bölümde Mesleğimizde kullanacağımız Genelgeler bulunmaktadır.

Genelge; Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazılardır.Genelgeler ile ilgili düzenlemeleriz en güncel şekilleridir. Eğer güncellenmeyen bir döküman görürseniz bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik Nedir?
Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname.

Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge.

Yasa ve tüzüklerin uygulanmasında görevlilere yol göstermek, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak üzere bir ya da birkaç bakanlık ve belediyelerce çıkarılıp resmi gazetede yayımlanan nesnel kuralların tümü.T. : talimatname

Yönerge Nedir?
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

Genelge Nedir?
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

Genelgeler

Jeoloji İle İlgili Bazı Genelgeler

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

Kaynaklar :

www.yargitay.gov.tr  Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Resmi Sitesi

 www.danistay.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Resmi Sitesi

http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığa Bağlı  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Resmi Sayfası