Anasayfa / Jeoloji Mühendisliği (sayfa 13)

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği hakkında yazıları içerir

Sondaj Nedir?

Bu iş için üretilmiş olan araç ve gereçler kullanılarak çeşitli amaçlar için yer altının derinliklerine veya herhangi bir yöne doğru yuvarlak bi delik açma işlemidir. Açılan deliğe sondaj kuyusu , işlemi yapan makinaya sondaj makinası denir. Sondajın amacı: 1- Temel çalışmaları yürütmek için bilgi sağlamak 2- Çalışmaların sürdürülmesi sırasında karşılaşılan sorunları çözmek 3- Üretim yapmak (su petrol maden vs) Sondajcılıkta ...

Devamı »

Sedimantoloji nedir?

Sedimantoloji, sedimanter kayaçları ve onları olusturan mekanizmaları bilimsel olarak arastırmak sınıflandırmak, kaynagını sorgulamak ve yorumlamak olarak tanımlanır. Sedimantoloji genelde sedimantasyonla karıstırılır. Sedimantasyon sedimanın çökelim prosesidir dolayısıyla mekanizmaya isaret eder. Bu konuyla iliskil olarak sedimanter petrografi sedimanter kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması demektir. Bu islem genelde mikroskobik çalısmalarla yapılır. Yeryüzünün yaklasık olarak %70’i sedimanter (çökel) kayaçlarla kaplıdır. Bunlar; çogunlukla çakıltası (conglomerate), kumtası ...

Devamı »

Tıbbi Jeoloji

      Deprem, heyelan, sel, çığ, kaya düşmesi gibi felaketler hayatımızın birkaç saniyesinde veya bir kaç dakikasında etkili olurken, asbest, eriyonit, silis gibi mineral tozlarının solunum yoluyla alındığında olumsuz etkileri; arsenik, cıva, kurşun, kadmiyum elementleri ile radon gazının zehirleyici özelliği insan sağlığını doğumundan ölüme kadar etkileyen birer doğal afet konumundadır. Ülkemiz coğrafyası ve jeolojik yapısındaki çeşitlilik dikkate alındığında, belli ...

Devamı »

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

  Merhaba Arkadaşlar Sizler için Türkiye ‘de Jeoloji Mühendisliği Bölümünün bulunduğu Üniversitelerimizi araştırdık. Artık bütün üniversitelerimizi tek bir başlık altında görebilirsiniz…. Akdeniz Üniversitesi                                                                            ...

Devamı »

Jeolojinin Tanımı Konusu ve Tarihçesi

       Jeoloji, Yunanca Ge=Yer  ve Logos=Bilim kelimelerinden meydana gelir ve Türkçe’deki karşılığı “Yerbilimi”dir.         Jeoloji geniş anlamda, yeryuvarı olarak adlandırılan dünyamızın, güneş sistemi içindeki konumu, durumu, onun fiziksel ve kimyasal özellikleri, yaklaşık beş milyar yıllık geçmişindeki oluşumu ve gelişimiyle, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların evrimini konu olarak işler.       Esasında bir doğa bilimi olan jeoloji, dar anlamda; yaklaşık yarıçapı 6376 km olan yeryuvarının ...

Devamı »

Jeolojik Miras Terimleri

JEOSİT: En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yerşekli veya arazi parçasıdır. Arkeolojik veya tarihi değeri olanlar ise KÜLTÜREL JEOSİT’ tir. JEOPARK: Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük olmayan alandır. JEOLOJİK MİRAS: Önemli bilimsel veya görsel değeri olan, doğal veya insan ...

Devamı »

Dünya Yeni Bir Jeolojik Devir’e Girdi: Antroposen !

Dünya Yeni Bir Jeolojik Devir’e Girdi: Antroposen !   Türümüzün gezegen üzerinde bıraktığı etkiler artık sır değil. Araştırmacılar insanlığın yeni bir jeolojik devir başlattığına dair ikna edici bir kanıt buldu. Bu yeni devir başlangıcına neden olan etken: bizim gezegen üzerindeki faaliyetlerimiz. Antroposene hoşgeldiniz! Dünya Yeni Bir Jeolojik Devire Girdi: Antroposen ! Bilim insanları yıllardan beri yeni bir jeolojik devirde yaşadığımızı ve ...

Devamı »

Mühendisliğin 3. Boyutu Jeoloji Mühendisi

Mühendisliğin 3. Boyutu Jeoloji Mühendisi Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir. Mühendisliğin 3. Boyutu Jeoloji Mühendisi olan arkadaşalarımız her zaman özel insanlard Jeoloji Mühendisinin Görevleri Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar, ...

Devamı »