Anasayfa / Mineraloji (sayfa 3)

Mineraloji

Minerolojik yazılar,resimler videolar

Doğal Nanomateryal: Diyatomit

Diyatomit, volkanik faaliyet sahalarına yakın bölgelerdeki, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tek hücreli, mikroskobik, silisten yapılmış bir yosun türü olan diyatomların ölmesi ve silisli kavkılarının biraraya toplanması sonucu meydana gelmiş organik tortul kayaçtır. Diyatomit yataklarının oluşumunu sağlayan diyatomlar günümüzde de yaşamlarını sürdürmektedirler. Fakat sayıları eskiye oranla biraz daha azalmıştır. Diyatomlar su yosunları sınıfından, tek hücreli, koloniler halinde yaşayan bitkilerdir. İçinde ...

Devamı »

Endüstriyel Hammaddeler: Alunit-Asbest-Asfaltit

Alunit Kimyasal bileşimi: Kal3(SO4)2(OH)6 Potasyum-Alüminyum-Sülfat. Yataklanma: Volkanlardan çıkan gazların K-feldspatça zengin kayaçları altere etmesiyle oluşmaktadır. Kullanım alanları: Potasyum kaynağıdır. Gübre üretiminde önemli ham maddedir. Çimento,seramik sanayi,refrakter malzeme,kağıt üretimi,dericilik,tekstil sanayi, yangın söndürme aletleri,boya ve vernik üretimi,şehir sularının arıtılmasında. Bulunduğu yerler: Şebinkarahisar(Giresun), Gediz (Kütahya) ve Yenifoça (İzmir) yörelerinde bulunur. Asbest Kimyasal bileşimi: bükülebilen ve sağlam lifler halinde bulunana bir grup serpantin ve amfibol minerallerine denir. Asbestin serpantin ...

Devamı »

Elementler ve Sağlık

Yerkabuğu, deniz ve atmosferde 92 ve ayrıca 22 kuramsal veya gözlenen element olduğu bilinmekte olup, bunların bir kısmının insan sağlığındaki rolü henüz keşfedilmemiş yüzlerce izotopu bulunmaktadır. Yerkabuğu (kütlece); O % 46.5, Si % 28.0, Al % 8.1, Fe % 5.1, Ca % 3.5, Na %3.0, K % 2.5, Mg % 2.2, Ti % 0.5 içermektedir. Okyanuslarda (kütlece) bu oran O ...

Devamı »

Süstaşlari ve Faydalari -3

Topaz         Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onları korkaklıktan ve ahlaksızlıklardan koruduğu bilinir. Turuncu renkteki topazlar; cesaret, nese ve hoşnutluk duygularını kuvvetlendirir. Şeffaf topaz, ruhsal bakımdan gelişmeye yardımcı olur. Bilinmeyene karşı kişiyi yüreklendirir. Zihin karışıklığı ya da kan dolaşımı bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan uykusuzluk problemlerinde, boyun bölgesinde kullanılan topaz; zihni sakinleştirir, bedeni gevşetir ve böylece onu kullanan kişinin gün ...

Devamı »

Süstaşlari ve Faydalari -2

Zümrüt Başarı ve doyum duygularını belirginleştirir. Yetersizlik duygusundan kurtarır ve yaşama karşı duyulan minnet duygusunu güçlendirir. Kişiye sevgi duygusu verir. Yaşama sevincini artırır. Arkadaşlık, evlilik ve aile bağlarını güçlendirir. Bağışıklık sistemi,sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir. Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. İnci   Sadelik ve alçak gönüllülüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok ...

Devamı »

Mineraller

Altın Kimyasal Bileşimi, Au Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle dissemine halde, nadiren oktahedral veya kübik kristaller halinde İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın Sertlik, 2.5-3 Özgül Ağırlık, 19.297-19.309 (0°C’de) Renk ve Şeffaflık, Altın sarısı, opak Çizgi Rengi, Altın sarısı Parlaklık, Metalik parlaklık Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, asitte çözünmezlik Bulunuşu, Hidrotermal kuvars damarlarında, plaserlerde ve epitermal yataklarda oluşur. Arsenik Kimyasal Bileşimi, ...

Devamı »

Süstaşları ve Faydaları-1

Milattan yaklaşık 4000 yıl önce Sümerler tarafından sihirli taşlar olarak kabul edilen kristal, mineral ve süs taşları, kısaca doğal değerli taşlar, tüm insanlık tarihi boyunca ilgi odağı olmuştur. Takı, terapi ve burç taşı olarak kullanıldıkları ve sahipleri ile birlikte mezarlara konuldukları, yeryüzünün çeşitli kıtalarında yaşamış pek çok kültüre ait antik araştırmalar sırasında tesbit edilmiştir. Özellikle güzellikleri, nadirlikleri, dayanıklı olmaları ve ...

Devamı »

Endüstriyel Hammaddeler Nedir?

Endüstriyel Hammadde ” metalik cevherler, mineral yakıtlar ve süs taşları dışında ekonomik değer ifade eden herhangi bir kayaç, bir mineral veya doğal oluşumlu herhangi bir maddedir.” Alçı Taşı Kuvars Alunit Kuvarsit Andaluzit Kuvarskumu Asbest Kükürt Aşındırıcılar Lüle Taşı Arduvaz Manyezit Barit Mermer Bentonit Mika Bor Olivin Boya Toprakları Perlit Disten Profillit Diyatomit Pomza Döküm Kumu Refrakter Killer ve Şiferton Dolomit ...

Devamı »