Anasayfa / Mühendislik Jeolojisi (sayfa 7)

Mühendislik Jeolojisi

Bir mühendislik yapısının yer seçim kriterlerinin öğretilmesi, araştırma yöntemleri, mühendislik jeolojisi haritaları, heyelan araştırmaları, baraj jeolojisi, tünel jeolojisi.

Şev Stabilitesi İle İlgili Tanımlamalar

Şev için genel anlamda bir tanım yapmak gerekirse bu tanım “doğal veya yapay oluşturulmuş bir zemin kitlesini sınırlayan eğik yüzey “ olarak verilebilir. Eğik yüzey bir düzlem olabileceği gibi birbirlerini takip eden düzlemlerden de oluşabilir. Bir şevin analiz edilmesi sırasında şeve ait bilinmesi parametreler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.                           ...

Devamı »

Sivasta Tehlikeli Bina Yıkımı – Yapılar Nasıl Yıkılmalıdır?

Geçtiğimiz gün Sivas İl Özel İdaresinin lojman binaları bir iş makinesi ile yıkıldı. Bu yıkımın bir haber niteliği taşıması için elbette kontrolsüz bir yıkım olması gerekti ve öyle de oldu. Yıkım esnasında 5 katlı bina aniden çöktü ve iş makinası neredeyse tüm yıkıntının altında kalıyordu. Anafikri “bir bina nasıl yıkılmaz” olan bu videodan hepimiz ders almalı, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandığı şu ...

Devamı »

Baraj Tipinin Seçimine Etki Eden Faktörler

Barajlar,Enerji üretimi, içmesuyu sağlanması, sulama ve taşkın önleme amacıyla akarsu Vadileri üzerinde yapay göller oluşturmak için yapılan büyük su setleridir. Bir baraj yerinde genellikle birden fazla baraj tipinin yapımı söz konusudur. Bu nedenle baraj yerine ve yapılış amacına uygun ve en ekonomik olan baraj tipinin belirlenmesi için birçok faktörün incelenmesi gerekmektedir. Bu faktörlerin başlıcaları; 1.Baraj yerinin topoğrafik durumu: Baraj yerinin topoğrafyası, ...

Devamı »

Enjeksiyon da Bilmeniz Gereken Terimler

Enjeksiyon; Zemin sağlamlaştırma , geçirimsiz perde  ve dolgu-kontak  oluşturmak için yapılan işlemdir. Kontak (Dolgu) Enjeksiyonu: Tünel, galeri, denge bacası, şaft gibi yapılarda kaplama betonu ile temel kaya arasındaki boşlukları, beton ile çelik kaplama ara yüzeyindeki muhtemel boşlukları, göçük boşluklarını ve TDM ile açılan tünellerde yapılan çeper enjeksiyonu sonrası kalabilecek boşlukları basınçlı enjeksiyonla doldurmaktır. Çeper Enjeksiyonu: TDM ile açılan tünellerde segment ...

Devamı »

Hidrojeoloji nedir?

  Hidrojeoloji, kısaca yeraltısuyu jeolojisi anlamına gelip, yeraltısuyunun özellikleri, kökeni, yeraltındaki hareketi, ve yüzey sularıyla olan etkileşimi hidrojeolojinin ana çalışma konularını oluşturmaktadır. Yeraltı su sistemlerini ve onun yüzey sularıyla olan etkileşimini araştırmakta kullanılan arazi yöntemleride arazi hidrojeolojisi çalışma konularını kapsamaktadır. Yeraltı koşullarının sondaj, jeofizik, yada diğer yeraltı örnekleme metodları kullanarak tespiti; yeraltısuyun akış yönünün ve hızının bulunması ve değerlendirilmesi; sığ ...

Devamı »

Barajların Deprem Etkisi Altında Davranışları

Barajların Deprem Etkisi Altında Davranışları Türkiye’de ve dünyanın diğer deprem bölgelerinde inşa edilen barajların deprem sırasında şiddetli sarsıntılara maruz kalmaları beklenir.Barajların Deprem Etkisi Altında Davranışları ne olursa olsun Ülkemizde yapılacak barajların tasarımında ve inşaatında bunu göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak icap eder. Ancak deprem riskini abartmak, lüzumundan çok fazla emniyetli barajlar yapmaya kalkışmak da yanlış olur.  Unutulmamalıdır ki, aktif ...

Devamı »