Anasayfa / Deprem / MANİSA-SELENDİ ve MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMLERİ ÖN RAPORU

MANİSA-SELENDİ ve MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMLERİ ÖN RAPORU

MANİSA-SELENDİ ve MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMLERİ ÖN RAPORU

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR & Jeo.Yük. Müh. Semih ESKİ Diri Fay Araştırma Grubu; Manisa-Selendi ve Manisa-Şehzadeler depremleri ön raporu çalışmasını yayınladır. Dikkatimiz çeken raporda sonuç bölümünde; ”Şimdiye kadar meydana gelen depremler can kaybına neden olmamakla birlikte, özellikle ana şok sonrasında binalarında hasar meydana gelen kimselerin hasarlı binalara girmemesi gerekmektedir.” İfadeleri geçmektedir. Manisa’daki ve cevre illerimizdeki vatadaşlarımıza duyrulur! İşte raporun tamammı.

Ü-Kandilli Rasathanesi ve AFAD-Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 21.4.2017 tarihinde saat 16.09 ve 17.21 de olmak üzere, 10 km derinliğinde Manisa-Selendi ve Manisa- Şehzadeler merkezli iki deprem meydana gelmiştir (Şekil 1).

Manisa-Selendi depreminin dış merkezine en yakın faylar, uzunlukları 10-20 km arasında değişen KD-GB uzanımlı Selendi, Rahmanlar, Kızılüzüm ve Güre Fay Zonu’dur. Deprem dış merkez lokasyonları Rahmanlar ile Güre Fay Zonu arasında yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası sismoloji istasyonlarının odak mekanizma çözümlerine göre, deprem KD-GB uzanımlı normal faylanma mekanizmasıyla ilişkilidir. Her iki deprem birbirinden bağımsız farklı fay zonları boyunca gelişmiştir. Saat 17.21’de olan Manisa-Şehzadeler merkezli deprem, Manisa-Selendi depreminden yaklaşık 125 km uzaklıktadır.

Şekil 1. Manisa-Selendi ve Manisa-Şehzadeler merkezli depremlerin yerlerini ve odak mekanizma çözümlerini gösteren haritalar (Veriler EMSC, KOERİ, Emre vd. 2013 ve AFAD sitelerinden elde edilmiştir).

3 Boyulu İnceleme

Manisa-Şehzadeler çevresinde son bir ayda oluşan depremler Manisa Fayı’nın doğu segmenti ile bu segment üzerindeki sintetik ve antitetik fayların kırılmasıyla meydana gelmiştir. Bu depremlerin odak mekanizma çözümleri KB-GD uzanımlı normal faylanmayı göstermektedir. Saat 17.21’de oluşan Mw=5.0 büyüklüğündeki deprem ana şok niteliğindedir. Depremler Mw=5.0 büyüklüğünde olmasına rağmen VI şiddetinde hissedilmiş ve bazı binalarda hasar meydana gelmiştir.

Şekil 2. Manisa-Şehzadeler depremlerine neden olan Manisa Fayının 3 boyutlu geometrisi

Manisa-Şehzadeler depremleri Manisa Fayının listrik (kaşık şekilli) olmasından dolayı, ana faydan 5-8 km uzakta meydana gelmiştir. Bu durum 3 boyutlu blok diyagramda aşağidak igibi gösterilmiştir (Şekil 2). Şimdiye kadar meydana gelen depremler can kaybına neden olmamakla birlikte; özellikle ana şok sonrasında binalarında hasar meydana gelen kimselerin hasarlı binalara girmemesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR:

EMSC, 2017. Avrupa Ortadoğu Sismoloji merkezi web sayfası, http://www.emsc-csem.org; EMSC: European Mediterranean Seismological Centre.

ERD-AFAD, 2017. TC Başbakanlık Afet ve Acil Durun Yönetimi BaşkanlığınDEprem Dairesi Başkanlığı, web sayfası,
http://www.deprem.gov.tr
GFZ, 2017. Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi, web sayfası, http://www.gfzpotsdam.de, German Research centre for Geoscience.

KOERİ, 2017. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü web sayfası, http://www.koeri.boun.edu.tr.
MTA, 2017.

Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü, http://yerbilimleri.mta.gov.tr, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.125.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

 

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden ...

Bir cevap yazın