Anasayfa / Genel / Mühendisler için Jeoloji Bilgileri

Mühendisler için Jeoloji Bilgileri

Mühendisler için Jeoloji Bilgileri

Sayın okuyucularımız bugün size Mühendisler için jeoloji bilgileri hakkında bir kitap önereceğiz. Çünkü gerçekten güzel tasnif edilmiş ve özellikle birlikte çalıştığınız inşaat mühendislerine tavsiye edebileceğiniz bir kitap. Jeoloji mühendisleri, İnşaat mühendisleri ve ikisinin karması olan Geoteknik mühendislerinin mutlaka okuması gereken ilk kaynaklardan biridir.

Kitabın dili sade ve anlaşılır hatta bilimlere ilgi duyan vatandaşlarımız bile bu kaynaktan faydalanabilir. İşte o kitabın girişi.

Kitabın Amacı

“Mühendisler için Jeoloji Bilgileri” adlı bu kitabın amacı; başta inşaat mühendisliği olmak üzere, jeoloji, jeofizik, jeodezi-fotogrametri ve uzaktan algılama, orman ve çevre mühendislikleri ile mimarlık, şehir ve peyzaj plânlama gibi uygulamalarında doğa etkilerini göz önünde bulundurmak zorunda olan uzmanlık dallarına, dünyamızın (yerküre) dinamiği ve bu dinamiğin mühendislik uygulamalarındaki etkisi hakkında genel bir bilgi tabanı sunmaktır.

Dolayısı ile bu kitapta, söz konusu uygulamalı dalların karşılaşabileceği yerbilimsel sorunlarla ilgili olası konular, bölüm sonlarında “Örnek, Uygulama ve Yorumlar” ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Jeolojinin Tanımı

Jeoloji (Ge: Yer + Logos = Bilim; Geology = Yer Bilimi), yerküreyi inceleyen, onun oluşum ve gelişiminden, fiziksel özelliği ve kimyasal bileşiminden, iç ve dış kuvvetler etkisi ile uğradığı değişikliklerden, canlıların ilk yaradılışlarından günümüze kadar geçirmiş oldukları gelişimlerinden (tekâmül, evrim) söz eden ve fiziksel çevremizin anlaşılması ve tanımlanması için gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan tarihsel bir bilim dalıdır. Jeolojinin kapsadığı geniş ve çeşitli konular ayrı ayrı bilim dalları olarak sınıflandırılacak olunursa;

a) Mineraloji, Petrografi ve Maden Yatakları, yer kabuğunu oluşturan maddelerden, mineral, kayaç ve madenlerden; jeokimya, kayaç ve minerallerin kimyasal özelliklerinden (Öztunalı, 1973).

b) Genel Jeoloji, iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında yer kabuğunda meydana gelen değişikliklerden (Akartuna, 1982; Ketin, 1998; Önalan, 2000).

c) Yapısal Jeoloji, kayaçların geometrisinden (tabakalanma, kıvrım, fay, sill, dayk gibi jeolojik yapılar), küçük ölçekli yapıların orijini, oluşumu, sınıflandırılması, yayılımı, birbirleri ile olan ilişkilerinden (Yılmaz, Yiğitbaş, Yıldırım, 1987); Tektonik, dünyanın büyük ölçekli yapılarını yani litosferin yapısını, bu yapıyı doğuran evrimi araştıran ve bunları oluşturan kuvvet ve hareketlerinden (Yılmaz, Canıtez vd., 1983).

d) Historik (Tarihsel) Jeoloji veya Arz Tarihi, yer kabuğunun jeoloji devirlerinde geçirmiş olduğu koşullara bağlı olarak çeşitli olayları konumlayarak incelenmesinden (Baykal,1974); Stratigrafi, yer kabuğunda büyük boyutlu bir alan ya da bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş, korelasyon ve yer tarihi (tortular ve tortul kayaçların ne zaman ve nerede oluştuğu) yönlerinden (Baykal, 1967); Sedimentoloji, farklı sedimenter kayaçların küçük zamansal ve alansal ölçeklerde kökeninin araştırılması, tanımlanması, sınıflandırılması, kayaçların ayrı?arak taşınma, çökelme, yeniden taşlaşma süreçlerinin ve ürünlerinin, depolanma ortamlarının, fasiyesler ve çökelme
yasalarının bilimsel incelenmesinden (Altınlı, 1986; Önalan, 1987/1988, 2000).

e) Paleontoloji, jeolojik zamanlar boyunca yaşayagelmiş canlı varlıkların evriminden ve bunların taşlaşmış artıklarından, fosillerinden (Dizer, 1983, 1985).

f) Bölgesel Jeoloji, bir ülkenin veya bir kıtanın jeolojik gelişmesinden (Yılmaz, Yiğitbaş, Yıldırım, 1987),

g) Uygulamalı Jeoloji veya Tatbikî Jeoloji (applied geology); maden, petrol, yeraltı suyu jeolojisi, askerî faaliyetlerde jeolojinin uygulanması, mühendislik jeolojisi vb. özel uzmanlık konularından bahseder (Gürpınar, 1978; Altınlı, 1986; Eroskay, Kale, 1986; Erguvanlı, 1994; Karagüzel, Kılıç 2000; Vardar 2006; ).

Mühendislik Jeolojisi

Bu bilim dallarından ağırlıklı olarak inşaat jeolojisi ve doğal yapı malzemesi jeolojisi konularından oluşan Mühendislik Jeolojisi (engineering geology); jeolojik verilerin sayısal olarak belirlenmesi ve mühendislik problemlerinin çözümüne uygulanmasını sağlamakta, farklı türde mühendislik yapılarının yer seçimi, tasarımı ve inşaasında, ayrıca doğal ve insan kaynaklı âfetlerin değerlendirilmesinde ve zarar azaltma önlemlerinin tasarımında kaya (rock), zemin (soil) ve hidrojeoloji (hydrogeology) ile ilgili jeolojik prensipleri mühendislik yakla?ımıyla birlikte uygulamaları olması nedeniyle de bilhassa inşaat ve geoteknik mühendisliğinde önem kazanmaktadır. Mühendislikteki uygulamalarda en önemli hususların başında ise sırasıyla; emniyet, ekonomiklik ve estetik gelmektedir.

Kitabın tamamını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 

 

Hakkında Jeoloji Mühendisleri

BilgiJeoloji

İlginizi Çekebilir

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden ...

1 Yorum

  1. Yigitkeske

    Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir kaynak

Bir cevap yazın