Anasayfa / Genel / TİBBİ JEOLOJİ ÇAMUR BANYOSU

TİBBİ JEOLOJİ ÇAMUR BANYOSU

Tibbi Jeoloji Çamur Banyosu ve İnsan Sağlığına Etkileri

Tibbi jeoloji çamur banyosu terimi kökeni ve insan sağlığına etkilerinden bahsetmeden önce İnsanların kil kökenli kaplıca çamurlarını tedavi amaçlı kullanmaları tarih öncesi zamanlara uzanmakta olduğu bilinmelidir.. Kaplıca çamurlarının tedavi amaçlı kullanımı son zamanlarda hızla yaygınlaşmaktadır. Kullanılan kaplıca çamurlarının tedavi edici yanlarının yanı sıra zararlı etkilerinin de olmaması gerekmektedir. Bunun için özelliklerinden ve uyulması gereken bir dizi kurallardan bahsedilmiştir.

Peloid adı Yunanca pelos (çamur) ve therapy (tedavi) sözcüklerinden türemiştir. “Şifalı çamur” olarak adlandırılan peloidler; “doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve deniz kaynaklı organik ve/veya inorganik maddeler” şeklinde tanımlanmaktadır. Peloidler, insan vücudu için önemli işlevlere sahip magnezyum, sodyum, kalsiyum, potasyum gibi minerallerce zengin, ince boyutlu silikat malzemeden oluşmuş bataklık, deniz ve delta balçıkları ile mineralce zengin sıcak suyla karıştırılmış çamurlardır.

Diğer bir anlamda peloid terimi; sıvı, sülfürlü, tuzlu, iyotlu, bromlu veya mineralli şifalı su, kil mineralleri ve kuvars, kalsit, feldispat, vb. gibi diğer mineraller içeren inorganik katı ve bakteriler, algler, diyatomalar, protozoalar, gastropodlar, vb karışımından oluşur.

Türkiye’de 12 ilde kaplıca çamuru (peloid) uygulaması yapılan tesis bulunmaktadır. Bunlar; Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Yalova’dadır. Denizli’de 2, Gaziantep’te 1, İstanbul’da 1, Kastamonu’da 1, Muğla’da 1, Afyonkarahisar’da 1 olmak üzere toplam 7 merkezde kaplıca çamuru üretimi yapılmaktadır.

Peloidin bileşimi genellikle yapay havzalarda yapılan olgunlaştırma işlemine, suyun kaynağının geldiği alana ve özelliğine göre değişir. Birçok kaplıcada mineralli suların çıkış merkezlerinde, zeminde kille karıştırılarak olgunlaştırma işlemi yapılmakta ve bu “terapi/tedavi çamuru” olarak tanımlanmaktadır. Yüksek sıcaklıktaki mineralli suların olgunlaştırma havuzlarındakillerle karıştırılması, suyun bileşiminde bulunan aktif elementlerin kilin yapısına geçmesini sağlar.

Kuru peloidlerin tanecik büyüklüğü 2 mm veya daha küçük boyutta olmalıdır. Paketlenecek peloidler, paket açıldıktan sonra kullanıcı tarafından herhangi bir işleme gerek kalmadan doğrudan kullanılabilecek ya da kullanma tarifi verilmek kaydı ile kurutulmuş toz halinde paketlenmelidir.

Kullanım için; analiz raporları doğrultusunda peloidin tanımlanması yapılmış ve tıbbi endikasyonları belirlenmiş olmalıdır. Paketlenecek peloidler bitki artıkları, taş ve çakıl gibi yabancı maddeleri içermemelidir. Peloidler doğal haliyle ve/veya aroma maddesi kullanılarak üretilmelidir. Yapılan tüm işlemlerde peloid nitelikleri değiştirilmemelidir. Sağlık Bakanlığınca belirlenen uyarı ve önlemler etiket üzerinde mutlaka bulunmalıdır.

Çamur banyosu (peloidoterapi)

Peloidoterapi; doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi (çamur banyosu) yöntemi olarak kullanılmasıdır. Peloidler, sağlık amaçlı olarak, paket, bulamaç (macun), banyo, tek kullanımlık hazır paket balçığı, krem, pudra, yüz maskeleri, plaster, yakı, antiperspiran ve emülsiyon şekillerinde kullanılabilir.

Peloidoterapide kullanılacak numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı laboratuvarlarında veya Sağlık Bakanlığı’nca yeterli ve uygun görülecek diğer özel ve resmi laboratuvarlarda, radyoaktivite analizleri ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır. Kaplıca tedavisinde, başlıca özellikleri açısından turbalar, bataklar, deniz ve delta çamurları ile toprak diye sınıflandırılan peloidler kullanılır.

Peloid bileşiminde çeşitli ağır metaller bulunabilmektedir.
Örneğin Niğde Bor ilçesi Kemerhisar’daki kaplıca çamurunda; krom, bakır, nikel, kurşun, antimon, kadmiyum, bor, arsenik gibi elementler saptanmıştır. Çamur banyosunun birçok cilt ve eklem hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir. Haşerelerden ve sineklerden korunmak için, hayvanlar da özellikle filler ve mandalar çevredeki bataklık çamurlarına girmektedirler.

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden ...

Bir cevap yazın